Komunitateen administrazioa

Administrazio-kudeaketa

Dokumentuen produkzioa

Gure taldeak esperientzia handia du jabeen komunitateekin erlazionaturiko administrazio-dokumentuen idazte eta kudeaketan.

Deialdiak

Estatutuak

Arauak

Akta-liburuak

Komunitate berrien eraketa

Komunitateak era erraz eta bizkorragoan sor daitezen, eraikuntza berriko etxebizitzen jabeak erakundeen aurrean ordezkatzen ditugu.

IFK lortzea

K.K. irekitzea

Jabetza-erregistroa

Elementu komunen alta eta kudeaketa

Ekonomia eta finantza kudeaketa

Komunitateen ekonomia eta finantza kudeaketan adituak gara. Informazioa sinplifikatzen dugu jabeek erabaki onuragarriak era bizkor eta errazean har ditzaten.

Gastu arrunten aurrekontu zenbatetsia eta kuoten kalkulua

Kontabilitate-informazioaren antolaketa eta aurkezpena

Ordainagiri eta kuoten kobratze / ordainketak

Zorren erreklamazioa jabe berankorrei

Aholkularitza fiskal eta juridikoa

Jabetza Horizontalaren Legea

Jabetza Horizontalaren Legeak jabeen erkidegoak arautzen ditu. Komunitatearen karguen izendapenetik, bileren deialdi eta burutzeetara. Titulu eratzailearen egilespenetik, jabetza horizontalaren iraungitzeraino. Gure jarduerarentzat funtsezko legea da, sakon ezagutzen dugu eta administratzen ditugun jabeen erkidegoen interesen alde interpretatzen dugu.

Dokumentua deskargatu

Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legea (EAL) – Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT)

Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legeak eta Eraikuntzaren Kode Teknikoak eraikingintza eta eraikinen mantentzea arautzen dituzte. Gure jarduerarentzat oinarrizko dokumentuak dira, sakon ezagutzen ditugu eta administratzen ditugun jabeen erkidegoen interesen alde interpretatzen dugu.

Dokumentuak deskargatu

Erakunde-ordezkaritza

Jabeen erkidegoen hotsa ohiko erakundeetara eramaten dugu.

Udaletxeak
Mankomunitateak
Aldundiak
Agentziak

Komunitate aseguruak

Administratzen ditugun komunitateen berariazko premiei era egokian erantzuten dieten aseguru-etxeak eta produktuak lantzen ditugu. Kontratazio prozesuetan eta gertakarien kudeaketan aholku ematen dugu eta bitarteko bezala dihardugu.

Arrisku anitzekoa
Erantzukizun zibilekoa

Gatazken bitartekaritza eta ebazpena

 

Gatazkei konponbidea ematen daukagun esperientziari esker, interes-talde ezberdinak aurrez aurre jar ditzaketen iritzien bitarteko izan gaitezke. Administratzaile kolegiatu bezala, jarrera legitimo eta inpartziala daukagu, ez soilik jabe ezberdinen artean, baita hauen eta hornitzaile edota erakundeen artean ere.

Contactar mediante Whatsapp